Prevodilkacka agencija logo

Naslovna > Cene prevodilačkih usluga

Cene prevodilačkih usluga

Cene prevodilačkih usluga na svetskom tržištu značajno su opale u poslednjih nekoliko godina zbog sve masovnije upotrebe prevodilačke memorije, veće konkurencije i razvoja multinacionalnih prevodilačkih kompanija. Ipak, održanje kvaliteta zahteva troškove koje nije moguće zaobići. Ovo posebno važi za specifične i raznovrsne medicinske i farmakološke tekstove koji često zahtevaju detaljan rad na lekturi i kontroli kvaliteta.

Trudimo se da cene naših usluga zadržimo na optimalnom nivou u skladu sa standardima domaćeg i međunarodnog tržišta. Cene pisenog prevođenja zavise od mnoštva činilaca. Više o načinu formiranja cene saznajte na sledećoj stranici.

Takođe pogledajte izvod iz našeg cenovnika usluga prevođenja i overe.

 

Najčešće postavljana pitanja - Zaštita privatnosti podataka - Cenovnik - Kontakt

Prevodilačka agencija "Bukurov i saradnici", 2008.