Prevodilkacka agencija logo

Naslovna > Usluge prevodjenja > Klinička ispitivanja lekova

Klinička ispitivanja lekova

Klinička ispitivanja ili kliničke sutudije su neophodne radi razvoja novih lekova i odobravanja njihove upotrebe od strane nadležnih kontrolnih tela. Izazovi za prevodioce i prevodilačke agencije leže u činjenici da se veliki broj ispitivanja izvodi multicentrično i na međunarodnom nivou što zahteva prevođenje velike količine osetljivog materijala na više jezika, često u veoma kratkom roku.

Potreba za prevođenjem materijala za kliničke studije javlja se odmah po završetku teksta protokola. Kasnije se pojavljuje veća količina materijala koji treba da bude terminološki konzistentan s protokolom i prethodno prevedenim materijalom. Prevodilačka memorija omogućava nam da ovu konzistenciju postignemo. Materijal namenjen istraživačima, kao što je protokol ili brošure za istraživača, odlikuje se visoko stručnom terminologijom, dok je kod materijala za pacijenta koji učestvuje u studiji potreban specifičan, precizan i laiku razumljiv tekst.

Prevođenje materijala za kliničke studije često se obavlja u farmaceutskim kompanijama i ugovornim istraživačkim organizacijama (CRO). Zbog čega je korisno ovu uslugu prepustiti specijalizovanoj prevodilačkoj agenciji?

Već smo govorili o kozistentnosti terminologije. Upotrebom prevodilačke memorije, ovaj problem se rešava veoma pouzdano. Projektni menadžer čuva u prevodilačkoj memoriji terminologiju i postiže konzistentnost u kasnijim dokumentima. Pored toga, naš tim visoko stručnih saradnika - lekara, farmaceuta i lingvista - omogućuje nam da u veoma kratkom roku kvalitetno odgovorimo na po obimu veoma zahtevne projekte. Ovime rasterećujemo klijenta i njegove ljudske resurse što najčešće ima povoljne posledice po poslovanje.

Terminologija koju koristimo je strogo kontrolisana i zasniva se na pravnoj regulativi i materijalu Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije. Dugogodišnje iskustvo u radu s ovakvim materijalom pomaže nam da klijentu isporučimo prevod standardno visokog kvaliteta.

 

Najčešće postavljana pitanja - Zaštita privatnosti podataka - Cenovnik - Kontakt

Prevodilačka agencija "Bukurov i saradnici", 2008.